Tag Archives: แซนวิชไข่

Eggdrop แซนวิชไข่พรีเมี่ยมต้นตำรับจากเกาหลีบุกเช็คอินความอร่อย ณ Center Point สยามสแควร์

สิ้นสุดการรอคอย! Eggdrop แซนวิชไข่พรีเมี่ยมต้นตำรับจากเกาหลี บุกเช็คอินความอร่อยให้คนไทยได้กินทุกวัน ณ Center Point สยามสแควร์ หลังจากเตรียมตัวเป็นระยะเวลานานกว่า 1 ปี