Tag Archives: ​ เศรฐกิจ

ตรวจ “แนวรบ” เศรษฐกิจโลก ใครจะ “พ่ายแพ้” รายต่อไป?

ในท่ามกลางพายุเศรษฐกิจที่กำลังกระหน่ำเข้าใส่โลกเราจนทำให้เหนื่อยไปตามๆ กันในขณะนี้นั้น มีคนตั้งคำถามว่า จะมีประเทศไหนที่อยู่ในอาการร่อแร่มีสิทธิ์จะล้มครืนแบบศรีลังกาอีกหรือไม่?