Tag Archives: เทศนา

เรื่องของ “พระภิกษุทั้ง 3” 2 รูปไลฟ์ดัง / 1 รูป “เขียน” ดี

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สังคมไทยมีการถกเถียงโต้แย้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอีกครั้งหนึ่ง สืบเนื่องมาจากการเทศนาแบบ “ไลฟ์สด” ของพระภิกษุ 2 รูป

ฟังเทศนา “วันเฉลิมฯ” คืนนี้ จากพระฝรั่ง “ฌอน ชยสาโร”

ก่อนที่ผมจะเขียนถึงเรื่องราวที่พาดหัวคอลัมน์ไว้วันนี้ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งแก่ตัวเองและพี่น้องชาวไทยทุกๆ ท่าน สำหรับ “วัคซีนใจ” เข็มใหญ่ที่พวกเราทุกคนได้รับ เมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา