Tag Archives: อีสเทิร์นซีบอร์ด

เอาใจช่วยขอให้ “สำเร็จ” โครงการ “รถไฟ” 3 สนามบิน

หนังสือพิมพ์หลายฉบับลงข่าวว่า วันพรุ่งนี้ พฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม ช่วงบ่ายๆ จะมีการลงนามสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด หรือที่เราเรียกกันย่อๆ ว่า “กลุ่มซี.พี.”