Tag Archives: อายุน้อย

บันทึกเกียรติยศ “น้องจีน” คว้า “มือ 1 โลก” กอล์ฟหญิง

การได้เป็น “หมายเลข 1” ของกีฬาอย่างใดอย่างหนึ่งเท่าที่มีการแข่งขันในโลกนี้ ถือเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ทั้งแก่ตัวนักกีฬาและประเทศของนักกีฬานั้นๆ