Tag Archives: หนึ่งวันตามรอยแม่ ตอนศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง ครั้งที่ ๓

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรม “หนึ่งวันตามรอยแม่ ตอนศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง” ครั้งที่ ๓

เปิดประสบการณ์เรียนรู้งานหัตถกรรมและเกษตรอินทรีย์ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ