พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรม “หนึ่งวันตามรอยแม่ ตอนศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง” ครั้งที่ ๓

เปิดประสบการณ์เรียนรู้งานหัตถกรรมและเกษตรอินทรีย์ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในเดือนวันแม่แห่งชาติ “หนึ่งวันตามรอยแม่ ตอนศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง” ครั้งที่ ๓ พร้อมร่วมประดิษฐ์ของขวัญพิเศษเพื่อมอบให้คุณแม่ ทั้งร้อยมาลัยมะลิสด ประดิษฐ์การ์ดรักแม่จากวัสดุธรรมชาติ และปลูกต้นมะลิ

ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางกลาง จ. อ่างทอง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เพลิดเพลินกับการนั่งรถรางชมฟาร์มตัวอย่าง ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของแปลงเกษตรขนาด 1,000 ไร่

รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติตามวิถีเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่การเพาะปลูก จนถึงการแปรรูปผลผลิต สนุกกับกิจกรรมให้อาหารแพะ ชมการเลี้ยงหมูและกบ เรียนรู้การทำนาโยน และรับประทานอาหารกลางวันที่นำผลผลิตจากศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองมาปรุงเป็นเมนูสุดอร่อย

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใหญ่ 900 บาท เด็ก 3-12 ปี 599 บาท เด็กต่ำกว่า 3 ปีฟรี รับจำนวนจำกัด 30 คน ติดต่อสอบถาม โทร. 02-225-9420, 02-225-9430 ต่อ 0 หรือ 245 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. และข้อความทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/qsmtthailand