Tag Archives: หนี้สิน

เห็นด้วย “มหกรรมแก้หนี้” ต่อลมหายใจ “หนี้ครัวเรือน”

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา มีการแถลงข่าวที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ผมเห็นว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของชาติ จึงหยิบมาเขียนเผยแพร่ให้รับรู้รับทราบกันอย่างกว้างขวางมากขึ้นไปอีกในวันนี้

“อิณาทานํ ทุกฺขํโลเก” การก่อหนี้เป็นทุกข์ในโลก

ผมเขียนถึง “หนี้ครัวเรือน” ของประเทศไทยไปเมื่อวานว่า เปรียบเสมือนระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจที่อาจจะระเบิดขึ้นเมื่อไรก็ได้