Tag Archives: หนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น

หนี้สินครัวเรือนไทย : อันดับโลกที่ไม่อยากได้

เมื่อวานนี้ผมเขียนเกริ่นเรียนท่านผู้อ่านไว้แล้วว่าจะหลบไปต่างประเทศสัก 6–7 วัน ต้องเขียนต้นฉบับแห้งๆ ทิ้งไว้เหมือนที่เคยปฏิบัติมา เวลาหนีเที่ยวทุกครั้ง…พร้อมกับแจ้งด้วยว่า งวดนี้ได้รับเอกสารจากสภาพัฒน์ข้อมูลเพียบมาพอดิบพอดีก็คงจะอาศัยข้อมูลที่ว่านี้แหละเป็นหลักในการเขียน