Tag Archives: หนังสือ สองนคราประชาธิปไตย

“2 นครา” เริ่มเปลี่ยน ยกเว้นรสนิยมการเมือง

เมื่อวานนี้ผมเขียนถึง “น้าดิน” ดอกดิน กัญญามาลย์ พร้อมกับบทสรุปที่ว่า น้าท่านรู้จักนิยามของคำว่า “2 นครา” มาก่อนนักวิเคราะห์การเมืองของประเทศไทยเราเสียอีก