Tag Archives: ส่วนภูมิภาค

นิทรรศการ 60 ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลงานการ Collab(oration) ครั้งแรก! ระหว่าง PEA x Alex Face

เพราะ “กราฟฟิตี้” ไม่ได้มีแค่ขีดเขียนผนัง แต่สรรค์สร้างงานศิลปะ “แสงสว่างแห่งชุมชน” สะท้อนภารกิจ “60 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เพื่อคนไทยใช้ไฟปลอดภัย