Tag Archives: สุธาทิพ ธัชยพงษ์

100 เล่มหนังสือดีสำหรับเด็ก ปี 2561

พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเสวนา เรื่อง “100 เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็ก ปี 2561” เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 (Bangkok International Book Fair 2018) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์