Tag Archives: สื่อสารมวลชน

ผลสำรวจ “รอยเตอร์ฯ” คนไทย “เชื่อมั่น” ไทยรัฐ

วันนี้ผมขอเปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องร้อนๆในประเทศไทย กรณีรัฐบาลไทยบอกว่าไม่ “ล็อกดาวน์” แต่ “ลักหลับ” คนไทยออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอนดึก มีมาตรการแรงๆ หลายอย่าง โดยเฉพาะการห้ามนั่งรับประทานในร้านอาหารอีกแล้ว จนถูกสวดพึมพำในขณะนี้…