Tag Archives: สมบัติ เมทะนี

No Thumbnail

ระลึกถึง “สมบัติ เมทะนี” พระเอก “อมตะ” ของคนไทย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมานี่เอง ประเทศไทยของเราได้สูญเสียศิลปินแห่งชาติ ด้านศิลปะการแสดงไปอีกท่านหนึ่ง …ได้แก่ สมบัติ เมทะนี ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2559 ที่จากไปด้วยโรคชรา