Tag Archives: สภาพแวดล้อม

ผ่าตัดใหญ่ “คลองแสนแสบ” 1 ใน “แผลเก่า” แห่งสยาม

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ “แผนพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบระยะเวลา 11 ปี (พ.ศ.2564-2574)” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว