Tag Archives: สพฐ.

“ประวัติศาสตร์” อเมริกัน วิชา “บังคับ” ของอเมริกา

เขียน “ซีรีส์” เรื่องวิชาประวัติศาสตร์มาได้ 3 วัน ขณะกำลังนึกว่าจะเขียนวันที่ 4 ด้วยเรื่องอะไรดีนั้น ก็ได้รับข่าวสารจาก “ไลน์” ของเพื่อนเก่ารายหนึ่ง