Tag Archives: สถาบันกษัตริย์

ชื่นชมบทกวี “วันเฉลิมฯ” จาก “เนาวรัตน์” ถึง “นภาลัย”

เมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลปัจจุบัน 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา ผมนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ “28 กรกฎา มหาสดุดี” ซึ่งมีจำนวนหน้าถึง 56 หน้า ด้วยความปลื้มปีติ