ชื่นชมบทกวี “วันเฉลิมฯ” จาก “เนาวรัตน์” ถึง “นภาลัย”

เมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลปัจจุบัน 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา ผมนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ “28 กรกฎา มหาสดุดี” ซึ่งมีจำนวนหน้าถึง 56 หน้า ด้วยความปลื้มปีติ

นอกจากผมจะอ่านข่าวทุกข่าว คอลัมน์ทุกคอลัมน์และโฆษณาทุกชิ้น (ตามประสาคนมีเวลาว่างมาก) ดังที่เคยเล่าไว้บ้างแล้ว…

สำหรับฉบับพิเศษในวันมหามงคลฉบับนี้ ผมยังอ่านถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลผ่าน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และบริษัทห้างร้านต่างๆกว่า 50 องค์กร อย่างครบถ้วนอีกด้วย

ที่ผมชื่นชอบอย่างยิ่งอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายๆ ครั้งก็เห็นจะเป็นคำถวายพระพรที่เป็น “บทกลอน” นั่นแหละครับ ในฐานะที่ผมเคยเป็นนักเลงกลอนรุ่นเก่าหัดแต่งโคลงแต่งกลอนมาพอสมควรสมัยเด็กๆ

ดังนั้น เมื่อพบว่ามีนักกลอนหรือกวีดังๆ ของประเทศไทยเรามาร่วมร้อยกรองถวายพระพรชัยมงคลหลายท่านด้วยกัน ผมจึงรู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งถึงขั้นอ่านซ้ำหลายครั้งหลายหนดังกล่าว

ท่านแรก นักกลอนหมายเลข 1 ของประเทศ และเป็น ศิลปินแห่งชาติ ด้วย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ยอดนักกลอนของธรรมศาสตร์นั่นเอง

คุณ เนาวรัตน์ บรรจงประพันธ์ให้แก่องค์กรที่มีชื่อเสียงระดับชาติถึง 3 องค์กร ได้แก่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท ปตท. จำกัด และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ด้วยเนื้อที่อันจำกัด ผมขอยกตัวอย่างบทร้อยกรองที่คุณเนาวรัตน์แต่งในนามของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ ก็แล้วกันนะครับ

“ภูมิพระชนม์เฉลิมวันพระพรรษา
พระทศธรรมราชาสง่าศักดิ์
น้อมถวายชัยมงคลบันดลพิทักษ์
ภูมิภิรักษ์นฤบดินทร์ปิ่นจักรี
จตุรพิธพรภิวันท์พระชันษา
ยงยุคอารยะภิวัตน์ฉัตรชัยศรี
หทัยไทยจงรักสามัคคี
น้อมภักดีดำรง ทรงพระเจริญฯ”

ท่านที่ 2 นักกลอนชื่อดังจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเคยดำรงตำแหน่งโฆษกของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาอยู่หลายปี…น.ส.สุปัญญา ชมจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ชนิดหาตัวจับยากอีกท่านหนึ่งท่านประพันธ์ในนามของ กฟผ. หรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ดังนี้

“รวีโรจน์โชติช่วงบนห้วงฟ้า
เฉลิมพระชนมพรรษาศุภสมัย
เรืองไตรรัตน์พูนพิพัฒน์ภูวไนย
ผองเทพไท้ปกอภิบาลประทานพร
สิริสวัสดิ์กษัตราพระเกียรติก้อง
พสกซ้องทศทิศอดิศร
ชนมายุยิ่งยืนนานนิรันดร
เหล่านิกรขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

รายที่ 3 มือเก่ามากหายไปนานจนผมคิดถึง เพราะนอกจากเป็นแฟนกลอนของเธอแล้ว ผมยังเป็นนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นเดียวกับเธออีกด้วย…รศ.นภาลัย (ฤกษ์ชนะ) สุวรรณธาดา เจ้าของบทกลอนชื่อ “เพลงชาติ” ที่โด่งดังมากเมื่อหลายปีก่อน ด้วยวรรคทองในท่อนจบของเธอที่ว่า

“ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง…จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง” นั่นแหละครับ…หลายๆท่านคงจำได้

สำหรับกลอนถวายพระพรปีนี้ อาจารย์นภาลัยประพันธ์ในนาม ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้ครับ

“น้อมประณตทศมินทร์ปิ่นทวยราษฎร์
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ถวายศรัทธาเทิดภักดีจักรีวงศ์”

ครับ! ต้องขอขอบคุณนักกลอนชั้นนำทุกๆ ท่านอีกครั้งหนึ่ง สำหรับบทกลอนของท่านทุกบท ดังที่ผมยกตัวอย่างมาโดยสังเขปวันนี้

ยังมีอีก 2–3 ท่านที่ผมมิได้กล่าวถึง…โปรดอภัยด้วย เพราะเนื้อที่จำกัดดังได้กล่าวไว้แล้ว แต่ก็ได้ตัดเก็บผลงานของท่านเข้าแฟ้มไว้เป็นที่ระลึกเรียบร้อย ด้วยวิสัยคนมีกลอนอยู่ในหัวใจ…และเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ยิ่งชีวิตเช่นเดียวกัน.

“ซูม”

ข่าว, บทกลอน, วันเฉลิมพระชนมพรรษา, ในหลวง, รัชกาลที่ 10, สถาบันกษัตริย์, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ซูมซอกแซก