Tag Archives: ศิษย์เก่าดีเด่น

จบเศรษฐศาสตร์เป็นอะไรก็ได้ เสวนา “เศรษฐศาสตร์ มธ.”

ผมได้รับเอกสารข่าวที่น่าสนใจจากนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ คุณเกศรา มัญชุศรี แจ้งให้ทราบว่าจะมีการจัดงาน “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์” ทุกรุ่นในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคมที่จะถึงนี้ ณ ห้องสุขุมวิท ชั้น 3 โรงแรม JW Marriott สุขุมวิท ซอย 2 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

“25 ปี” สถาบันพระปกเกล้า จัดงานใหญ่ “5 กันยายน”

ผมติดภารกิจสำคัญทำให้ต้องส่งฉบับวันนี้ล่วงหน้าและก็ช่างบังเอิญที่จะไปตรงกับวันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566 เข้าพอดี…วันที่จะมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทยถึง 2 เหตุการณ์ด้วยกัน (ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง)