Tag Archives: วินัย

เขาว่า “คำขวัญ” วันเด็ก สะท้อน “อุปนิสัย” คนไทย!

ดังที่ทราบกันแล้วว่า “วันเสาร์ที่สอง” ของเดือนมกราคมของทุกๆปี จะเป็น “วันเด็กแห่งชาติ” ของประเทศไทยเรา…ดังนั้นสำหรับปี 2566 ที่กำลังจะเวียนมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ “วันเด็กแห่งชาติ” จึงตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม

ถึงมิใช่ “ยาแรง” อย่างที่คิดไว้ แต่ก็ “พอไหว” ถ้าคนไทยร่วมมือ

ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ “กฎเหล็ก” สำหรับโรมรันพันตูกับการระบาดรอบ 3 อันหนักหนาสาหัสของโควิด-19 ที่กำลังเขย่าขวัญคนไทยอยู่ในขณะนี้