Tag Archives: วันเข้าพรรษา

เห็นด้วย “งดเหล้าเข้าพรรษา” ทำไงหนอ? จะงดได้ตลอดไป

วันนี้เป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ตามปฏิทินไทย…ตรงกับ “วันเข้าพรรษา” ซึ่งเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญมากที่สุดอีกวันหนึ่ง

ชวนทำบุญ New Normal + สารพันสินค้าชุมชน “ขึ้นห้าง”

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม วันสุกดิบก่อนวันอาสาฬหบูชา (5 ก.ค.) 1 วัน และวันเข้าพรรษา (6 ก.ค.) 2 วัน…รายการ “เสาร์สารพัน” ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาทั้ง 2 วันที่จะเวียนมาถึง

งดเหล้า “เข้าพรรษา” เริ่มตั้งแต่ “อาสาฬหบูชา”

วันนี้ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ถือเป็นวันพระใหญ่อีกวันหนึ่งเรียกอย่างเป็นทางการว่า “วันอาสาฬหบูชา” หรือการบูชาในเดือนแปดตามปฏิทินจันทรคติ

สัปดาห์ “มหามงคล” รัฐ-ราษฎร์จัดงานเฉลิมฯ

กล่าวได้ว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์มหามงคลโดยแท้ เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นสัปดาห์ที่จะมีวันสำคัญทางพุทธศาสนาถึง 2 วัน อันได้แก่ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเท่านั้น