Tag Archives: วันนวมินทรมหาราช

น้อมรำลึก “ในหลวง” ร.9 “7 ปี” แห่งความทรงจำ

วันนี้ (13 ตุลาคม 2566) ตรงกับวันสวรรคตครบ 7 ปี ของพระ บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งนับแต่นี้ต่อไปจะมีชื่อวันว่า “วันนวมินทรมหาราช”