Tag Archives: “วัด”+“ศาลเจ้า”+“ห้าง” ร่วม “เสริมมงคล” ตรุษจีน

“วัด”+“ศาลเจ้า”+“ห้าง” ร่วม “เสริมมงคล” ตรุษจีน

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ตรงกับ “วันไหว้” ของเทศกาลตรุษจีนปีเถาะพอดิบพอดี…รายการ “เสาร์สารพัน” กลับมาทำหน้าที่เชิญชวนเที่ยวงานต่างๆ