Tag Archives: รักษ์โลก

“Bangkok River Festival 2023” ครั้งที่ 9 ลอยกระทงใน “บ่อลอยกระทงรักษ์โลก”

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงาน “Bangkok River Festival 2023 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” สืบสานและต่อยอดกิจกรรมดีงามตามประเพณีของแต่ละท้องถิ่น ที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9

“ชาบูชิ” สานต่อโครงการรักษ์โลก “กินหมดเกลี้ยงCHALLENGE” รณรงค์ผู้บริโภครับประทานอาหารไม่เหลือทิ้ง

ปัจจุบัน สถานการณ์ปัญหาการสูญเสียอาหาร (Food Loss) และขยะอาหาร (Food Waste) ที่ถูกทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์นั้น นับเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“Re-Life Collection” กระเป๋ารักษ์โลก จากการบินไทย

การบินไทย เปิดตัวกระเป๋า “Re-Life Collection” จาก THAI Shop ที่ดัดแปลงมาจาก Life Vest (เสื้อชูชีพ) และ Slide Raft (แพยาง) บนเครื่องบิน ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ตอบโจทย์กระแสรักษ์โลก Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน นำมาออกแบบในแนวคิด life vest x lifestyle ตอบสนอง Lifestyle ของนักเดินทาง โดยเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563