“Re-Life Collection” กระเป๋ารักษ์โลก จากการบินไทย

การบินไทย เปิดตัวกระเป๋า “Re-Life Collection” จาก THAI Shop ที่ดัดแปลงมาจาก Life Vest (เสื้อชูชีพ) และ Slide Raft (แพยาง) บนเครื่องบิน ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ตอบโจทย์กระแสรักษ์โลก Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน นำมาออกแบบในแนวคิด life vest x lifestyle ตอบสนอง Lifestyle ของนักเดินทาง โดยเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563

การบินไทย, กระเป๋า, เสื้อชูชีพ, แพยาง, รักษ์โลก, ซูมซอกแซก

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า การบินไทย ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบายที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด

การบินไทย, กระเป๋า, เสื้อชูชีพ, แพยาง, รักษ์โลก, ซูมซอกแซก การบินไทย, กระเป๋า, เสื้อชูชีพ, แพยาง, รักษ์โลก, ซูมซอกแซก

สำหรับครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากร (Waste Management) โดยนำทรัพยากรที่มีอยู่ในธุรกิจมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือ Upcycle ตามแนวทางของ Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน

การบินไทย, กระเป๋า, เสื้อชูชีพ, แพยาง, รักษ์โลก, ซูมซอกแซก การบินไทย, กระเป๋า, เสื้อชูชีพ, แพยาง, รักษ์โลก, ซูมซอกแซก

โดย THAI shop ได้สร้างสรรค์กระเป๋าคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด “Re-Life  Collection” โดยนำ Life Vest และ Slide Raft บนเครื่องบิน ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาจะถูกทำลายทิ้งให้กลายเป็นขยะ นำมาเพิ่มคุณค่าโดยออกแบบภายใต้แนวคิด life vest x lifestyle ที่คำนึงถึง Lifestyle ของลูกค้าเป็นหลัก และผลิตเป็นกระเป๋าทั้งหมด 6 แบบ อาทิ แบบ Life CONTAINER, Life CARRIER, Life SAVER, Life ORGANIZER, Life ROAMER, Life TREKKER เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อให้เหมาะกับ Lifestyle ของตนเอง ในราคาเริ่มต้น 390 บาท และบางแบบจะมี Serial Number ของ Life Vest แต่ละชิ้น ซึ่งนอกจากจะเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรที่มีอยู่เดิมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ อีกทางหนึ่งด้วย

การบินไทย, กระเป๋า, เสื้อชูชีพ, แพยาง, รักษ์โลก, ซูมซอกแซก การบินไทย, กระเป๋า, เสื้อชูชีพ, แพยาง, รักษ์โลก, ซูมซอกแซก

ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองกระเป๋าจาก “Re-Life Collection” ล่วงหน้า ได้ที่ THAI Shop ผ่านเว็บไซต์ thaishop.thaiairways.com ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14.19 น. เป็นต้นไป จนกว่าสินค้าจะหมด