Tag Archives: ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ “ซอฟต์พาวเวอร์” อีก 1 “เรือธง” พรรคเพื่อไทย

ผมเคยกราบเรียนท่านผู้อ่านไว้หลายๆ ครั้งแล้วว่า ผมมีความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด เอาใจช่วยทุกรัฐบาลทุกพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และได้รับฉันทานุมัติจากรัฐสภาให้มาบริหารบ้านเมือง

ฝันล่าสุดของ “รัฐบาล”? ก้าวสู่ประเทศ “พัฒนาแล้ว”

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้เอง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบวาระสำคัญวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นข่าวเล็กๆ ในสื่อมวลชนต่างๆ แต่สำหรับผมแล้วเห็นว่านี่คือข่าวใหญ่มาก ขออนุญาตหยิบมาขยายความต่อในวันนี้นะครับ

“ไทยรัฐ” จัดเสวนาใหญ่…วันนี้! ว่าด้วยเรื่อง ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทย 2564

วันนี้ผมขออนุญาตทำหน้าที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้กับพวกเราชาว “ไทยรัฐกรุ๊ป” สักวันนะครับ เพื่อเชิญชวนท่านผู้อ่านให้ติดตามรับฟังและรับชมปาฐกถาพิเศษและการเสวนาพิเศษ ที่พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้นในช่วงหัวค่ำของวันนี้ (พุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563)