Tag Archives: มนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์

มนุษย์เหยียบดวงจันทร์กับตำนานหนังสือพิมพ์ไทย

หลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรกด้วย “อพอลโล 11” แล้วนาซาก็ส่ง “อพอลโล 12” ไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้ง