Tag Archives: พระมหากษัตริย์

ภูมิใจในธง “ไตรรงค์” 3 สีสะท้อน 3 สถาบันไทย

ตั้งแต่ผมจำความได้และร้องเพลงชาติไทยได้ ผมก็รู้สึกนึกรัก ประเทศไทยและสถาบันหลัก 3 ประการของคนไทยอันได้แก่ “ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์” ที่สะท้อนผ่านสีแดง สีขาวและสีน้ำเงินของธงชาติไทย…โดยไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆ เลย

สงคราม “บิ๊กตู่” ยังไม่จบ จาก “สภา” สู่ “ท้องถนน”

เมื่อวานนี้เราพูดกันถึงชัยชนะในสภาของบิ๊กตู่กับรัฐมนตรีของท่านที่สามารถผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจรายบุคคลมาได้ครบถ้วนทุกคน

เรื่องเล่าจากเพื่อน “ร่วมวัย” หลานสาวฝึกร้อง “เพลงชาติ”

เพื่อนผมที่มีหลานสาวเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่ 1 โรงเรียนราษฎร์ที่มีชื่อเสียงในด้านการสอน 2 ภาษาแห่งหนึ่ง เล่าให้ผมฟังสรุปข้อใหญ่ใจความได้ว่า