Tag Archives: พระปฐมบรมราชโองการ

สืบสาน รักษา และต่อยอด ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นับเป็นวันแห่งความปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้วันหนึ่งในชีวิตของผม ในฐานะที่เกิดมาเป็นประชาชนของแผ่นดินไทย และเป็นพสกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ แห่งบรมราชจักรีวงศ์