Tag Archives: ป้ายหาเสียง

มาแล้ว “ป้าย” หาเสียง ขึ้นพรึบก่อน “ยุบสภา”

ในช่วง 4 ซ้า 5 วันที่ผ่านมานี้ ท่านผู้อ่านที่นั่งรถตระเวนไปมารอบๆ กรุงเทพมหานครคงจะเกิดคำถามขึ้นในใจเหมือนที่ผมแอบตั้งคำถามกับตัวเองเมื่อวานนี้ว่า “นี่เขายุบสภากันแล้วหรือ?”