Tag Archives: ปลดคนงาน

“มันนี่ชาแนล”+“คิวทอง” เข้าคิว “ปิดตำนาน” เรียบร้อย

ข่าวร้ายของวงการสื่อสารมวลชนยังคงทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆ เริ่มจากข่าวร้ายเล็กๆ ช่องทีวี Money channel ว่าด้วยเรื่องเงินๆ ทองๆ จะลาจอทรูวิชั่นส์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป