Tag Archives: นิทรรศการ Solo Exhibition

นิทรรศการ Solo Exhibition ศิลปินและครูศิลปะนานาชาติ

การกลับมาของการจัดงานแสดงครั้งยิ่งใหญ่ ที่ได้รวบรวมผลงานรอยแปรงในการบอกเล่าเรื่องราวภาพวาดทั้งสีน้ำและสีอะครีลิค (Watercolor &Acrylic) ผ่านความเชื่อ ความศรัทธา ความสุข และวิถีชีวิตจำนวน 100 ชิ้น