นิทรรศการ Solo Exhibition ศิลปินและครูศิลปะนานาชาติ

การกลับมาของการจัดงานแสดงครั้งยิ่งใหญ่ ที่ได้รวบรวมผลงานรอยแปรงในการบอกเล่าเรื่องราวภาพวาดทั้งสีน้ำและสีอะครีลิค (Watercolor &Acrylic) ผ่านความเชื่อ ความศรัทธา ความสุข และวิถีชีวิตจำนวน 100 ชิ้น

โดย อ.ดร.สุชาติ วงษ์ทอง ศิลปินสีน้ำชื่อดังและครูศิลปะระดับนานาชาติ นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยชุดรอยแปรง (Happy Brush) ที่สร้างสรรค์ผลงานจากประสบการณ์การทำงานมากกว่า 50 ปี ของอาจารย์สุชาติ ได้ถ่ายทอดออกมาให้เข้าใจง่ายในแบบน้อยคือมาก (less is more)

เป็นการจัดงานแสดงเดี่ยว(Solo Exhibition) โดยมีแนวคิด (Concept) ของงานเป็นเลข 8 ซึ่งเป็นเลขมงคลตามความเชื่อของคนเอเชียและคนตะวันตกรวมถึงเป็นตัวแทนของความเป็น Infinity ไม่มีที่สิ้นสุด ในด้านการเรียนรู้ การเดินทาง และการสร้างสรรค์ผลงานของอาจารย์

และนั่นคือเรื่องราวของการเปิดงานวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ที่โรงเรียนศิลปะแห่งแรกของประเทศไทย (วิทยาลัยเพาะช่าง) มีประธานเปิดงานจำนวน 8 ท่าน รวมถึงหน้าปกสูจิบัตรและภาพเขียนในงานที่มีรายละเอียดต่างๆ ให้ได้ชมกันภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนาศิลปะกับสุชาติ วงษ์ทอง

ที่ได้ ศ.นพ.ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล และคุณเปรมิกา สุจริตกุล มาร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีวงดนตรีจันทร์แรม ที่มาขับกล่อมดนตรีคลาสสิกเป็นเพลงพื้นบ้านและเพลงไทยเดิมอันมีเสน่ห์แบบสไตล์ของพวกเขาให้บรรยากาศในการรับชมภาพวาดตลอดทั้งงาน

หลังจากวันเปิดงานแสดงแล้วทุกท่านยังสามารถมาร่วมชมผลงานของอาจารย์สุชาติ วงษ์ทอง ได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 24 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 –16.00 น. ที่หอศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หรือสอบถามรายละเอียดงานได้ที่เบอร์ 064-956-6945,061-424-9293