Tag Archives: นำ้พริกกะปิ

“ปลาทู” ปัญหาระดับชาติ คำชี้แจงจาก “กรมประมง”

ท่านผู้อ่านคงจำได้ เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ผมแวะไปทัศนาจรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับพรรคพวกที่สนิทสนมกลุ่มหนึ่ง นอกจากจะได้ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์บ้าง ตำนานหรือเรื่องเล่าเก่าๆ บ้าง มาฝากท่านผู้อ่านดังที่กำลังทยอยเขียนอยู่ในคอลัมน์ซอกแซกวันอาทิตย์มาได้หลายอาทิตย์แล้วนั้น