Tag Archives: นายเงี๊ยบ ลูกชิ้นปลา

คนเขียน (จะ) หนีเที่ยว + จม.ทักท้วง “กรงกรรม”

ผมจะแว่บไปต่างประเทศกึ่งทัวร์กึ่งศึกษาหาความรู้ประมาณหนึ่ง สัปดาห์เต็มๆ นะครับในช่วงนี้และดังที่เคยปฏิบัติมาเพื่อไม่ให้ต้นฉบับขาดตอน ผมก็จะใช้วิธีเขียนเรื่องแห้งๆ ทิ้งล่วงหน้าเอาไว้ชุดหนึ่ง