Tag Archives: ท่านนายกรัฐมนตรี

เขียนถึง “กูเกิล” อีกวัน เสนอวิธีไถ่โทษ “บิ๊กตู่”

เพื่อให้ข่าว “เชิญยิ้ม” ของท่านนายกรัฐมนตรีบิ๊กตู่ กรณีที่ไปพูดที่สหรัฐอเมริกาว่า คนไทยไม่ค่อยใช้กูเกิลจนถูกวิจารณ์ด้วยเสียง หัวเราะไปทั่วโลกออนไลน์…มีประโยชน์โพดผลต่อประเทศชาติบ้างไม่มากก็น้อย…ผมขออนุญาตเขียนถึง “เทพทันใจ” กูเกิลต่ออีกวันนะครับ