Tag Archives: ทีมชาติ

ไหว้พระ “9 วัด” (หน้าวัด) ยังต้อง “ปฏิบัติ” อีกหนึ่งปี

ผมตั้งใจล่วงหน้าไว้แล้วว่า วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2565 หรือวันปีใหม่ปีนี้ ผมจะปฏิบัติเช่นเดียวกับเมื่อวันที่ 1 มกราคม ปีที่แล้ว