Tag Archives: ติดถ้ำ

วีรกรรม “ผู้ว่าฯหมูป่า” 17 วันในความทรงจำชาวโลก

เมื่อวันที่มีรายงานข่าวไปยังสื่อมวลชนต่างๆ แจ้งว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี “ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร” หรือที่รู้จักกันในนาม “ผู้ว่าฯหมูป่า” ได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งในลำไส้ ณ ช่วงเย็นๆของวันพุธที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น