Tag Archives: ตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒน์

เลขาธิการสภาพัฒน์ ตำแหน่งนี้ยังมีความหมาย (2)

เมื่อวานนี้ผมทิ้งท้ายไว้ว่าตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒน์ ยังเป็นตำแหน่งที่มีความหมายและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต