Tag Archives: ดูลิตเติ้ล

รีวิว…Dolittle : ภาพยนตร์สำหรับเด็ก ที่เล่าเรื่องโลกเล็กๆ ของผู้ใหญ่ 8/10

หากเรามองหน้าหนังของภาพยนตร์เบาสมอง ยิ้มง่าย ขายน่ารัก อย่าง “ดูลิตเติ้ล” (Dolittle) เพียงผ่านๆ ก็อาจจะเห็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นมิตรกับครอบครัว เด็กดูได้ สนุกสนานกันไป แต่เมื่อมองถอยออกมามองภาพใหญ่ มองย้อนไปถึงเรื่องราวเบื้องหลังที่หนังพยายามจะบอก จากการเดินทางมาสู่โลกภาพยนตร์ในทศวรรษนี้ ของวรรณกรรมเยาวชน (?) ที่เป็นต้นทางของงานสร้างสรรค์ เราก็จะพบว่า ดูลิตเติ้ล ไม่ใช้งานสร้างสรรค์สำหรับเด็กแต่อย่างไรเลย หากแต่เป็นการสื่อสารกับ “ผู้ใหญ่ในอนาคต” และแสดงความรับผิดชอบในฐานะ “ผู้ใหญ่ในวันนี้” ต่างหาก