Tag Archives: ดอกเบี้ย

กูรู “เตือน” การเมืองต้องนิ่ง ฝ่า “โค้งอันตราย” เศรษฐกิจ

ในฉบับวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา ผมได้เขียนเตือนนักการเมืองและพรรคการเมืองตลอดจนผู้สนับสนุนต่างๆ ที่ยุคนี้เรียกกันว่า “FC” บ้าง หรือ “ด้อม” บ้าง ขอให้ทุกฝ่ายใช้สติใช้ปัญญาอย่างถึงที่สุดในการเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกโอกาสนับแต่นี้เป็นต้นไป

เป็นห่วง “กรรม” ระดับโลก จะบดบัง “บุญ” ประเทศไทย

เมื่อ 2-3 วันก่อนผมเขียนไว้ว่า โควิด-19 กำลังจะค่อยๆ ซาลงในประเทศไทย โอกาสที่เราจะค่อยๆ ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว เหมือนว่า “บุญ” ของประเทศไทย เริ่มจะกลับมาแล้ว