Tag Archives: ชนบท

ชัยวัฒน์ “เดอะปุ๊” วิบูลย์สวัสดิ์ อีกหนึ่ง “คนเก่ง” ช่วยพัฒนาไทย

ผมเขียนถึงการพัฒนาประเทศแบบไทยๆ หรือ “ไทยโมเดล” คือการดึง “คนเก่ง” ลงไปช่วย “คนไม่เก่ง” จนประเทศของเราเจริญก้าวหน้า จากประเทศรายได้ต่ำก้าวขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูงอยู่ในขณะนี้