Tag Archives: งานโครงการหลวง. ซูมซอกแซก

“วันพ่อแห่งชาติ” 2565+งาน “กาชาด” รับลมหนาว

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม เสาร์แรกของเดือนสุดท้ายแห่งปี 2565 เวียนมาบรรจบอีกครั้ง…รายการ “เสาร์สารพัน” เข้าประจำการขอเชิญชวนเที่ยวงานอ่านหนังสือและชวนฟังเพลงย้อนยุคเพื่อความสุขกาย สุขใจ ต้อนรับเดือนธันวาคมเช่นเคย