Tag Archives: งานฝีมือ

งาน “สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย” ระหว่างวันที่ 9-14 พฤศจิกายนนี้ ณ สยามพารากอน

ช่วงส่งท้ายปลายปีอันเป็นช่วงเวลาของการเลือกซื้อของขวัญส่งความสุข มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงร่วมกับ