Tag Archives: ความสามารถ

ฝากน้องๆ “นักเรียน” ไว้ด้วย ยังไงๆ ก็อย่าลืม “การเรียน”

มีถ้อยคำฮิตอยู่คำหนึ่งที่ผมได้ยินทางสภาพัฒน์ หรือนักเศรษฐศาสตร์หลายๆ ท่านหลายๆ สำนักพูดถึงอยู่เสมอ คือคำว่า “ความสามารถในการแข่งขัน”