Tag Archives: คลองหลวง

บันทึก “เที่ยว” วันหยุด “ของดี” ที่ “คลองหลวง”

ในช่วงวันหยุด “เฉลิมพระชนมพรรษา” และวันหยุดพิเศษที่รัฐบาลนี้จัดเพิ่มเติมให้ ทำให้ประเทศไทยเรามีวันหยุดยาวติดต่อกันถึง 4 วันที่ผ่านมานั้น ผมและครอบครัวตัดสินใจปักหลักอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับ