Tag Archives: คณะ ดิ อิมพีเรียล ไอซ์ สตาร์ส

ได้เวลา “โหมโรง” การแสดง “นานาชาติ”

ย่างเข้าสู่เดือนสิงหาคมแล้วนะครับ อีกแผล็บเดียวเท่านั้นเดือนกันยายนก็จะหมุนเวียนมาถึง…ได้เวลาที่ทีมงานซอกแซกจะเริ่มต้นโหมโรงแจ้งข่าวให้ทราบถึงมหกรรมการแสดงอันยิ่งใหญ่ที่จะเริ่มขึ้นในกลางเดือนกันยายนอีกไม่นานนักข้างหน้า