Tag Archives: ขอบคุณ “เพลงใหม่” ปตท. มาทัน “เพิ่มพลังใจ” คนไทย

ขอบคุณ “เพลงใหม่” ปตท. มาทัน “เพิ่มพลังใจ” คนไทย

ผมดูวันที่…ที่ต้นฉบับวันนี้จะลงตีพิมพ์…ปรากฏว่าตรงกับวันพุธที่ 12 กรกฎาคม “วันสุกดิบ” ก่อนประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย