Tag Archives: การแพทย์

“กัญชา” ยังเป็นปัญหา “สังคม” ขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วย “เบรก”

จากที่ผมเขียนไว้ในฉบับวันจันทร์ที่ผ่านมา ขอบคุณคุณหมอ 2 ท่านที่ออกมาให้สัมภาษณ์แตะเบรก “กัญชาเสรี” ซึ่งกลายเป็นกระแสท็อปฮิตยิ่งกว่าไฟลามทุ่งอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้สังคมไทยหันมาใช้สติปัญญากันมากขึ้น