รมว.วธ. ประเดิมภารกิจแรก ฉลองมรดกโลกศรีเทพเข้าชม 1 ล้านคน

“สุดาวรรรณ” รมว.วธ. ประเดิมภารกิจแรกยิ่งใหญ่ ฉลองมรดกโลก ศรีเทพ คนเข้าชม ล้านกว่าคน เน้นย้ำ ยกระดับ ขยาย งานวัฒนธรรม นำเศรษฐกิจหนุนท่องเที่ยวไทยทั่วประเทศ

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, ท่องเที่ยว, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, มรดกโลก, 1 ล้านคน, ข่าว, ข่าววันนี้, ซูมซอกแซก

โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ โบราณสถานเขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, ท่องเที่ยว, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, มรดกโลก, 1 ล้านคน, ข่าว, ข่าววันนี้, ซูมซอกแซก

ก่อนพิธีเปิดกิจกรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมกิจกรรม “Personalized Stamp” ถ่ายภาพลงตราไปรษณียากร กิจกรรมส่งเสริมการสร้างงานศิลปกรรมแก่ชุมชน เมืองโบราณศรีเทพ มีการสาธิตการทอผ้า จักสานและผลิตภัณฑ์จากชุมชนเมืองโบราณศรีเทพที่ออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร นิทรรศการ เนื่องในวาระ “๑๒๐ ปี แห่งการค้นพบเมืองโบราณศรีเทพ”

สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, ท่องเที่ยว, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, มรดกโลก, 1 ล้านคน, ข่าว, ข่าววันนี้, ซูมซอกแซก

นอกจากนี้ ชมการแสดง “มหัศจรรย์แสงแห่งศรีเทพ เฉิดฉายมหาปรากฏการณ์ เมืองมรดกโลก Si Thep World Heritage ILLumination 2024” การแสดง Light & Sound “แสงแห่งศรีเทพ” ด้วยเทคนิคการฉาย Projection Mapping บนโบราณสถานเขาคลังนอก การเติมเต็มโบราณสถานเขาคลังนอก ครั้งแรกด้วยเทคนิควิธี Laser lighting และอุโมงค์แสง

สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, ท่องเที่ยว, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, มรดกโลก, 1 ล้านคน, ข่าว, ข่าววันนี้, ซูมซอกแซก

และชมกิจกรรม “ยลโขนมรดกโลกสัญจร เยือนนครประวัติศาสตร์ศรีเทพ” โดยมีการแสดงระบำศรีเทพและการแสดงโขน ตอน ลักนางสีดา ยกรบ โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

ทั้งนี้ กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เนื่องในวาระมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ครบ ๑ ล้านคน

นับจากวันที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศโบราณสถานสำคัญที่สวยงามยามค่ำคืน